Buffalo Men's Mountain Shirt Sizing

Mountain Shirt 36 38 40 42 44 46 48
Chest Measurement 36″ 38″ 40″ 42″ 44″ 46" 48"
91.5cm 96.5cm 101.5cm 107cm 112cm 117cm 122cm
Inside Arm 23″ 23″ 23″ 23″ 23″ 23″ 23″
58.5cm 58.5cm 58.5cm 58.5cm 58.5cm 58.5cm 58.5cm
Neck 18" 18" 18" 18.5" 19" 19" 20"
45.5cm 45.5cm 45.5cm 45.5cm 48.5cm 48.5cm 51cm
Shirt Back Length 31.5″ 31.8″ 32″ 33″ 33″ 33.5″ 34″
80cm 80.5cm 81.5cm 84cm 84cm 85.5cm 86.5cm
Shirt Front Length 26″ 26.5″ 27″ 27″ 28″ 28.5″ 28.5″
66cm 67.5cm 68.5cm 68.5cm 71cm 72cm 72.5cm